Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde

1. april 2016

Evalueringsrapport af Brobygning til uddannelse.

Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde

Udgiver: Center for Ungdomsforskning

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Undervisningsministeriet igangsatte i 2013 tolv forsøg med Brobygning til uddannelse rundt om i landet. Forsøgene har til formål at understøtte, at flere unge kommer i uddannelse eller arbejde.

Formålet med denne rapport er, at bidrage med viden om, hvordan de unge kommer igennem brobygningsforløbet og videre i uddannelse. Evalueringen ser nærmere på, hvem de unge er, hvad forløbene bidrager med, og ’hvad der virker’ fremadrettet i forhold til at styrke de unges muligheder for at klare sig gennem uddannelse.

Rapporten viser blandt andet følgende resultater:

  • 45,2 % af de unge, der har været i brobygning, går videre i ordinær uddannelse, og 7,7 % går videre i beskæftigelse.
  • 25 uger efter starten på brobygningsforløbet er andelen af unge i uddannelse 15 procentpoint højere end blandt en sammenlignende gruppe af unge, der ikke har deltaget i et brobygningsforløb.
  • Andelen af elever, der var i tvivl og som ikke vidste hvad de ville, da de startede på brobygningsforløbet, falder fra 31 % til 14 % ved afslutningen af brobygningsforløbene.

Download rapporten i pdf.