Flygtninge på arbejdsmarkedet

7. marts 2016

Ifølge en undersøgelse er viljen til at ansætte en flygtning stor blandt lederne i Danmark.

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Udgiver: Lederne

Lederne har foretaget en undersøgelse blandt sine privatansatte medlemmer omhandlende muligheden for at ansætte flygtninge på deres arbejdspladser.

Undersøgelsen belyser blandt andet:

  • Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge.
  • Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at beskæftige flygtninge.
  • Sprogkrav.
  • Lederes kendskab til støttemuligheder ved beskæftigelse af flygtninge.
  • Lederes tilfredshed med jobcentrenes indsats i forbindelse med beskæftigelse af flygtninge.
  • Lederes vurdering af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.
  • Om særlige servicejob til flygtninge vil øge deres jobparathed.

Download undersøgelsen i pdf.