Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

1. marts 2016

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse af fleksjob efter de regler, der trådte i kraft 1. januar 2013 i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen.

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Udgiver: Ankestyrelsen

Praksisundersøgelsen er gennemført som et led i Ankestyrelsens praksiskoordinerende virksomhed. Fokus var på at undersøge kommunernes vurderinger af borgernes aktuelt meget begrænsede arbejdsevne, og hvilke udviklingsmuligheder kommunerne vurderer, at der er til stede.

Ankestyrelsen har desuden vurderet, hvorvidt kommunernes afgørelser om, at borgerne er i målgruppen for fleksjob, er korrekte.

Analysen har blandt andet følgende hovedresultater:

  • Ankestyrelsen vurderer, at 88 af de 130 sager, svarende til 68 procent, er i overensstemmelse med reglerne og Ankestyrelsens praksis, mens 42 afgørelser, svarende til 32 procent, ville blive ændret eller hjemvist, hvis de havde været klagesager.
  • I 93 ud af 130 sager, svarende til 72 procent, vurderer Ankestyrelsen, at kommunernes vurderinger af, at borgerne er i målgruppen for fleksjob, er korrekte.
  • I 94 sager, svarende til 72 procent, vurderer Ankestyrelsen, at oplysningsgrundlaget er i orden.
  • I langt de fleste sager, der er indgået i undersøgelsen, er rehabiliteringsplanens forberedende del udfyldt i overensstemmelse med betingelserne.
  • I 121 ud af 130 sager, svarende til 93 procent, har rehabiliteringsteamet i høj eller i nogen grad givet en fyldestgørende begrundelse for indstillingen.

Download analysen i pdf.