Analyse af unge kontanthjælpsmodtageres tilgang til og fastholdelse i uddannelse

9. maj 2016

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt, om unge kontanthjælpsmodtagere i højere grad tilgår og fastholdes i uddannelse efter kontanthjælpsreformen i 2014.

Analyse af unge kontanthjælpsmodtageres tilgang til og fastholdelse i uddannelse

Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en undersøgelse, som har til formål at belyse, om de unge, som tilgår uddannelse fra kontanthjælpssystemet, formår at fastholde sig i uddannelse.

 

 

Analysen er baseret på nyeste tilgængelige data frem til december 2015, som giver mulighed for at følge de unge et år, efter de er påbegyndt uddannelse. Udviklingen fra før til efter reformens ikrafttrædelse skildres ved at sammenligne unge, som er afgået fra kontanthjælpssystemet i første halvår 2014 med unge, der er afgået i første halvår 2012. Analysen er udelukkende baseret på deskriptiv statistik og kan således ikke sidestilles med en effektanalyse af reformen.

Analysen har bl.a. følgende hovedkonklusioner:

  • Flere af unge mellem 25 og 29 år forlader kontanthjælpssystemet efter reformens ikraft-trædelse. 31 pct. af de unge uddannelseshjælpsmodtagere mellem 25 og 29 år afsluttede deres ydelsesforløb i løbet af første halvår 2014. I 2012, inden reformen, forlod 25 pct. af de 25 til 29 årige kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddan-nelse kontanthjælpssystem
  • Færre vender tilbage til kontanthjælpssystemet. 22 pct. af de unge, som afslutter deres kontanthjælpsforløb efter reformen, er tilbage i kontanthjælpssystemet et år efter afslutningen af deres kontanthjælpsforløb. Før refor-men var denne andel 34 pct.
  • Flere unge tilgår uddannelse efter endt kontanthjælpsforløb. 36 pct. af de unge, som afslutter deres kontanthjælpsforløb efter reformen, påbegynder en uddannelse inden for 3 måneder. Før reformen påbegyndte 30 pct. en uddannelse inden for 3 måneder.
  • En større andel fastholdes i uddannelse. Efter reformen er 44 pct. fortsat i uddannelse efter et år. Før reformen var 37 pct. fortsat i uddannelse efter et år.
  • Blandt de unge, der frafalder uddannelsen i løbet af det første år, afgår en større andel til beskæftigelse. Efter reformen afgår 22 pct. til beskæftigelse efter frafald fra uddannelse. Før reformen afgik 17 pct. til beskæftigelse efter frafald fra uddannelse.

Læs mere om rapporten i pdf