Analyse af lønmodtagernes sygefravær

1. marts 2016

Ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd præsenterer tal og figurer for sygefraværet i Danmark.

Analyse af lønmodtagernes sygefravær

Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Rapporten består af deskriptive analyser, der giver et overblik over fakta i relation til sygefravær og arbejdsmiljø på baggrund af registerdata og spørgeskemaundersøgelser, og viser sygefraværet fordelt på brancher og på grupper med forskelligt arbejdsmiljø. Rapporten beskæftiger sig ikke med årsager til sygefravær eller redskaber til, hvordan sygefraværet kan begrænses.

Rapporten har blandt andet følgende hovedresultater:

  • I perioden 2010-2013 var lidt under halvdelen (46 %) af sygefraværet i Danmark korttidssygefravær. Langtidssygefravær udgjorde 38 % af det samlede sygefravær.
  • Kvinder har generelt mere sygefravær end mænd, det gælder specielt langtidssygefravær, hvor kvinder har over dobbelt så meget sammenlignet med mænd.
  • Lønmodtagere i kommuner og regioner har mere sygefravær end lønmodtagere i staten og i den private sektor.
  • Andelen af personer, som rapporterer at de ikke har haft sygedage det sidste år, er omtrent ens, uanset hvor fysisk hårdt arbejdet vurderes.

Download rapporten i pdf.