Virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere

1. marts 2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en guide, der skal give inspiration til kommunernes arbejde med en virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere.

Virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere

Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

En virksomhedsrettet indsats er vigtig for at hjælpe sygemeldte tilbage i beskæftigelse. Der er med sygedagpengereformen kommet yderligere fokus på en virksomhedsrettet indsats for sygemeldte.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har derfor udarbejdet en guide til jobcentermedarbejdere, der skal give inspiration til arbejdet med en virksomhedsrettet indsats.

I guiden er der bl.a. eksempler på, hvordan man bruger trappemodellen, og hvordan man som jobcentermedarbejder kan forberede kontakten til virksomhederne.

Download guiden i pdf.

Sammen med guiden til jobcentermedarbejdere har STAR udarbejdet to pjecer til sygemeldte fra henholdsvis job og ledighed. Her kan sygemeldte læse om, hvad en virksomhedsrettet indsats er, og hvilke overvejelser, man som sygemeldt selv kan gøre sig i forbindelse med en virksomhedsrettet indsats.

Download pjecen til sygemeldte i job.

Download pjecen til sygemeldte ledige.