Undersøgelse af ressourceforløb

15. april 2015

En ny undersøgelse fra KL giver en status på, om intentionerne bag reformen af førtidspension bliver indfriet, og peger samtidig på kommunale udfordringer forbundet med reformen.

Undersøgelse af ressourceforløb

Udgiver: Kommunernes Landsforening

Som led i opfølgningen på reformen af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft 1. januar 2013, har KL gennemført en undersøgelse af, om intentionerne bag reformen med særligt fokus på ressourceforløbet bliver indfriet, og hvilke barrierer kommunerne oplever i den forbindelse.

Undersøgelsen er dels baseret på registeranalyser og dels på et spørgeskema udsendt til samtlige kommuner. Undersøgelsens resultater blev første gang præsenteret på en høring i Folketingets Beskæftigelsesudvalg den 15. april 2015.

Undersøgelsen har følgende hovedkonklusioner:

  • Allerede nu tegner der sig et billede af, at intentionerne bag reformen af førtidspension i vid udstrækning bliver indfriet. Væsentligt færre får tilkendt førtidspension, og særligt andelen af tilkendelser på baggrund af en psykisk lidelse er faldet.
  • Det er fortsat meget tidligt at evaluere på ressourceforløb, idet de efter hensigten skal vare mellem et og fem år.
  • Kommunerne vurderer i særlig grad, at intentionerne bag rehabiliteringsteamet er indfriet, mens intentionerne bag ressourceforløbet er lidt sværere at indfri. Det skyldes bl.a., at borgeren som udgangspunkt ofte har en forventning om førtidspension, og at indsatsen derfor starter med at motivere til et arbejdsmarkedsperspektiv.
  • Samtidig viser undersøgelsen nogle tydelige barrierer, som primært handler som, at lovgivningerne på tværs af fagforvaltninger ikke spiller sammen, og at nogle sager bør fritages for rehabiliteringsteamet, således at tiden kan bruges til dem, som reelt har behov for en tværfaglig indsats.

Download rapporten i pdf.