Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

8. februar 2015

Tal fra Undervisningsministeriets viser, at udsigterne for indvandreres uddannelsesniveau er knap så positive, som de har været tidligere.

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

En fremskrivning af de unges uddannelsesniveau fra Undervisningsministeriets Profilmodel viser, at generelt færre indvandrere kan forventes at få en ungdomsuddannelse. Særligt blandt drengene med udenlandsk herkomst står det skidt til med uddannelsesforventningerne.

Drenge, som er indvandrere eller efterkommere, er i forvejen den gruppe, som har størst problemer med at få en uddannelse efter endt folkeskole. Mere end hver fjerde unge mandlige indvandrer og efterkommer hverken har eller er i gang med nogen uddannelse ud over folkeskolen. Blandt pigerne med udenlandsk herkomst er det mindre end hver femte, der står helt uden uddannelse.

Når uddannelse er så væsentlig at fremme blandt indvandrere og efterkommere, skyldes det især, at integrationen på arbejdsmarkedet hænger tæt sammen med uddannelse. En erhvervskompetencegivende uddannelse giver langt bedre jobmuligheder og mindre ledighed.

På den baggrund har analysen følgende hovedkonklusioner:

  • Den seneste fremskrivning fra Undervisningsministeriets Profilmodel viser, at markant færre indvandrerdrengene kan se frem til at få en ungdomsuddannelse end blandt etniske danskere.
  • Samtidig viser tal fra uddannelsesregisteret, at mere end ¼ af de unge drenge med indvandrerbaggrund ikke har en uddannelse – og heller ikke er i gang med nogen uddannelse.
  • Det giver foruroligende udsigter, fordi sammenhængen mellem ledighed og uddannelse er stærk.
  • Empirien bør tages alvorligt – en stor del af løsningen på overledigheden blandt indvandrere og efterkommere er at sikre uddannelse til gruppen. Det uddannelsesmæssige efterslæb, der er blandt især indvandrerdrengene, bør imødegås.

Download analysen i pdf.