Tendenser for førtidspensioner 2015:1

13. maj 2015

Antallet af borgere, der fik tilkendt førtidspension i første kvartal 2015, er næsten det samme som antallet i første kvartal sidste år viser Ankestyrelsens nye kvartalsstatistik.

Tendenser for førtidspensioner 2015:1

Udgiver: Ankestyrelsen

Førtidspensionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013, betød blandt andet, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres.

Der vil fortsat være en vis forsinkelseseffekt i antallet af afgørelser. Det skyldes, at de fleste borgere efter reformen skal deltage i ressourceforløb, før der tages stilling til eventuel førtidspension.

I 1. kvartal 2015 tilkendte kommunerne 1.411 førtidspensioner. Det er 3 procent lavere end 1. kvartal 2014, hvor 1.456 borgere fik tilkendt førtidspension. Antallet af tilkendelser har ligget stabilt omkring 1.500 siden 1. kvartal 2014, og er forsat på et betydeligt lavere niveau end før reformen trådte i kraft.

Download analysen i pdf.