Tættere på job og uddannelse

25. juni 2015

Evaluering af samarbejdet mellem kommuner og regioner om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering fra klinisk funktion mv.

Tættere på job og uddannelse

Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Reformen af førtidspension og fleksjobordningen i 2013 indførte en ny model for kommunernes og regionernes samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i forhold til borgere i målgruppen for ressourceforløb, førtidspension og fleksjob. Der foreligger nu en evaluering af samarbejdsmodellen.

Evalueringen viser overordnet, at det er lykkedes at bygge den relevante og efterspurgte kapacitet op i de regionale sundhedsenheder. Evalueringen viser også, at der i kommunerne generelt er tilfredshed med samarbejdet med sundhedskoordinatoren.

Evalueringen kommer herudover med en række forslag, der skal bidrage til at forbedre samarbejdet mellem kommuner, regioner og praktiserende læger. Disse vedrører:

  • Organisering og aktivitet i den regionale sundhedsenhed
  • It- understøttelse af samarbejdet
  • Forberedelse af sager til rehabiliteringsteam
  • Samarbejde på rehabiliteringsteammødet
  • Samarbejde efter mødet i rehabiliteringsteamet
  • Økonomi.

Download evalueringen i pdf.