Sygefraværet i den offentlige sektor

7. april 2015

Jyder har generelt set et lavere gennemsnitlig antal sygedage end sjællændere viser analyse.

Sygefraværet i den offentlige sektor

Udgiver: Kommunernes Landsforening

Jyden, han er stærk og sej. Sådan skrev Steen Steensen Blicher tilbage i 1846, og noget tyder på, at det stadig gør sig gældende. I hvert fald har offentligt ansatte jyder et lavere sygefravær end sjællændere, og det gælder også, selv om de flytter til Sjælland efter at være fyldt 18 år.

Ifølge Claus D. Hansen, lektor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, er der flere ting i spil, hvis man skal finde forklaringen på forskellene i sygedage, men en del af forklaringen skal formentlig findes i forskelle landsdelene imellem, når det gælder det grundlæggende syn på arbejde og sygdom.

Marie Louise Tørring, lektor ved Afdeling for Antropologi ved Aarhus Universitet, hvor hun blandt andet har forsket i kultur og smerte, er sikker på, at geografiske stereotyper, som at jyden er stærk og sej, lever i bedste velgående og kan påvirke folks opfattelse af sig selv og deres adfærd.

Spørger man Bodil Otto, formand i Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) og HK Kommunal, så har hun svært ved at tro, at kulturforskelle skulle være den bærende forklaring på forskellene i jyder og sjællænderes sygedage.

Analysen har blandt andet følgende hovedkonklusioner:

  • Fra 2012 til 2013 er antallet af sygefraværsdage steget i den offentlige sektor. Det gælder især i kommunerne og i staten. Stigningen kommer efter en periode med faldende sygefravær fra 2010 til 2012.
  • Sygefraværet er skævt fordelt. De 25 procent med mest fravær bærer 75 procent af fraværet, og de 10 procent med mest fravær bærer mere end halvdelen.
  • Sygefraværet er lavere i Jylland (gns 12,1 dage/år) end på Sjælland (gns. 12,9 dage/år).
  • Kvinder har et højere sygefravær end mænd. I kommuner/regioner er kvindernes sygefravær 46 pct. højere end mændenes. Kønsforskellen i Staten er mindre, men udgør dog 38 pct.
  • Det er generelt en klar sammenhæng mellem en persons brug af sundhedsvæsenet og personens sygefravær. Personer, der går oftere til lægen, har således i gennemsnit et højere sygefravær end personer, der går sjældnere.

Download analysen i pdf.