Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt

8. december 2015

Kvantitativ analyse af konsekvenserne ved fremrykning af revurderingstidspunktet.

Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt

Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Et af de overordnede mål med sygedagpengereformen er, at alle sygedagpengemodtagere skal være sikret økonomisk tryghed under hele deres sygdomsforløb. Dertil skal indsats og opfølgning ske tidligt i sygedagpengeforløb for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og sikre hurtig tilbagevenden hertil. Det sker bl.a. ved en tidligere revurdering af sygefraværet.

Formålet med denne analyse er at undersøge konsekvenserne af den nye sygedagpengereform med et særligt fokus på det nye, fremrykkede revurderingstidspunkt.

Analysen viser blandt andet følgende:

  • Det fremrykkede revurderingstidspunkt har ført til en væsentlig stigning i afgangen til beskæftigelse og uddannelse omkring den 26. sygefraværsuge. Afgangsraten stiger med omkring 50 pct. før den 30. uge sammenlignet med de personer, som modtog sygedagpenge før reformen, hvor revurderingstidspunktet først lå efter 52 ugers sygedagpenge.
  • 86 pct. af dem som afgår til beskæftigelse omkring det fremrykkede revurderingstidspunkt, er fortsat i beskæftigelse 3 måneder efter overgangen.
  • Andelen af forløb som bliver forlænget udgør omkring 50 pct. både før og efter reformen. Forventes rask og afklaring er de hyppigst anvendte forlængelsesregler.

Download analysen i pdf.