Sociale investeringers effekt og udbredelse

21. maj 2015

Sociale investeringer har en positiv effekt både på socialrådgivernes arbejdsliv og på indsatsen over for borgeren, viser undersøgelse.

Sociale investeringers effekt og udbredelse

Udgiver: Dansk Socialrådgivning

Dansk Socialrådgiverforening har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer. Formålet med undersøgelsen er at belyse investeringernes effekt på socialrådgivernes arbejdsliv samt indsatsen over for borgerne.

Undersøgelsen giver en indledende fornemmelse af, at der er en positiv effekt ved at investere i socialt arbejde, og anbefaler derfor, at der fra politisk hold tages initiativ til at gå mere i dybden med effekten af sociale investeringer i form af forskningsprojekter mv.

Undersøgelsen har blandt andet følgende konklusioner:

  • Halvdelen af de adspurgte tillidsrepræsentanter (52 %) angiver, at der indenfor det seneste år har været foretaget sociale investeringer i deres kommune.
  • Undersøgelsen peger på, at den mest anvendte investeringsstrategi er ansættelse af flere sagsbehandlere, og indførelse af bedre indsatser til målgruppen, ex. tættere koordinering, tidligere, forebyggende indsats mv.
  • Undersøgelsen viser, at investeringerne har en effekt både på socialrådgivernes arbejdsliv og indsatsen overfor borgeren. Effekten varierer i intensitet og omfang.
  • Trods investeringer i eksempelvis flere sagsbehandlere angiver 47 % af de adspurgte, at investeringerne slet ikke eller kun i mindre grad har sænket deres stressniveau.

Download undersøgelsen i pdf.