Sådan får du succes med CSR

1. januar 2015

Tre CSR-eksperter giver i en analyse fire anvisninger til en effektiv CSR-strategi.

Sådan får du succes med CSR

Udgiver: Harvard Business Review

Mange virksomheder har ifølge analysen ”The Truth about CSR” ikke styr på deres CSR-aktiviteter. Ofte er CSR-indsatserne ikke koordineret og forankret i virksomhedernes øverste ledelse. Derfor anviser tre CSR-eksperter, på baggrund af en analyse fire tiltag, der kan få CSR-strategien på skinner.

 1. Tilpas og lug ud i CSR-indsatserne
  Virksomhederne bør koncentrere sig om CSR-indsatser, der adresserer vigtige sociale eller miljømæssige forhold, som hænger tydeligt sammen med firmaets værdigrundlag, identitet og formål.
 2. Mål på effekterne af CSR
  Det er afgørende at måle, hvilken indflydelse CSR-aktiviteterne har på virksomhedens resultater i kroner og øre, hvis CSR-strategien skal medvirke til at reducere omkostninger eller højne overskuddet. Det gælder også, hvis CSR-arbejdet først vil bidrage til en forbedret økonomi på den længere bane.
 3. Skab sammenhæng
  En bedre koordinering af CSR-indsatserne sikrer, at de hænger sammen på tværs af fagområder og forstærker hinanden. Det betyder dog ikke, at alle initiativerne skal relatere sig til præcis den samme sociale eller miljømæssige problematik.
 4. Læg en tværfaglig CSR-strategi
  Det duer ikke, hvis ansvaret for CSR-strategien ligger hos diverse ledere og medarbejdere i virksomheden. Hvis en tværfaglig og sammenhængende CSR-strategi skal blive en succes, skal den være forankret i den øverste ledelse.

Læs hele analysen, som er på engelsk, fra Harvard Business Review.