Rådet for Socialt Udsatte - årsrapport 2015

1. september 2015

Rådet for Socialt Udsattes årsrapport for 2015

Rådet for Socialt Udsatte - årsrapport 2015

Udgiver: Rådet for Socialt Udsatte

Hvad er det for en situation for de socialt udsatte, der skal forbedres? Det handler denne årsrapport 2015 om.

  • Økonomisk fattigdom er et problem i Danmark, og antallet af økonomisk fattige i Danmark er steget over en periode på 10-15 år. Når man kigger fremad, så tegner der sig et bekymrende billede.
  • Samfundet står i dag med en meget stor opgave i forhold til at skabe forståelse, respekt og plads til de mange mennesker, som ikke eller kun i begrænset omfang kan arbejde.
  • Der er meget stor politisk og samfundsmæssig opmærksomhed på socialt udsatte unge. Reformerne af førtidspension og kontanthjælp har haft et særligt fokus på at hjælpe unge i uddannelse og job.
  • Antallet af hjemløse har ifølge SFIs hjemløsetællinger været stigende siden 2009. Der har især været meget fokus på, at antallet af unge hjemløse er steget markant de senere år.
  • Sundhedsstyrelsens seneste skøn over antallet af stofmisbrugere i Danmark er fra 2009 og anslår, at der er 33.000 personer i Danmark med et stofmisbrug.

Ovenstående er blot en række af de områder som rapporten fokuserer på.

Download rapporten i pdf.