Profilering af ledige

1. december 2015

Rapport analyserer profileringsværktøjer i fire lande.

Profilering af ledige

Udgiver: KORA

STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, har bedt KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, om at udarbejde en praksisorienteret beskrivelse af udvalgte profileringsværktøjer på beskæftigelsesområdet.

Profilering, dvs. kategorisering af ledige i forskellige risikogrupper, har været i fokus på beskæftigelsesområdet siden 1990’erne. I Danmark har man tidligere forsøgt sig med et statistisk profileringsværktøj kaldet Jobbarometer. Værktøjet er i dag udfaset, og profileringen foregår nu udelukkende på baggrund af sagsbehandlerens faglige vurdering.

Formålet med denne rapport er at bygge bro mellem internationale erfaringer og det igangværende udviklingsarbejde i Danmark for herved at opnå et velunderbygget grundlag for et profileringsværktøj, som er relevant i dansk kontekst.

Analysen viser blandt andet følgende:

  • Profileringsværktøjet i Australien og i Irland er rent databaseret, mens værktøjet i Sverige er dataassisteret, dvs. at det tager udgangspunkt i en statistisk model, men giver sagsbehandleren mulighed for at ændre profilkategorien.
  • Profileringen gennemføres i Australien og Irland ved tilmelding som ledig (ansøgning om understøttelse) og i Sverige og Tyskland ved første møde med sagsbehandler.
  • I alle tre lande, som anvender statistisk profilering – Australien, Irland og Sverige – er profileringsværktøjet udviklet med henblik på at forudsige risikoen for langtidsledighed. Dette er tilfældet, selv om Australien og Sverige benævner profilkategorierne i positive termer som arbejdsmarkedsparathed.

Download rapporten i pdf.