Processen for sager der behandles i et rehabiliteringsteam

23. december 2015

Analyse af sagsbehandlingstrin og sagsbehandlingstider.

Processen for sager der behandles i et rehabiliteringsteam

Udgiver: MPLOY for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Undersøgelsen er et af flere elementer i en opfølgning på implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft den 1. januar 2013. Alle sager, der skal vurderes i forhold til berettigelse til førtidspension, fleksjob eller et ressourceforløb, skal behandles på et møde i et rehabiliteringsteam i kommunen.

Denne undersøgelse tilvejebringer viden om de forskellige faser, sagsbehandlingstrin samt det tids- og ressourceforbrug, som forekommer i sagsbehandlingen af sager, der skal behandles af rehabiliteringsteams i de ni kommuner, som har deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen har blandt andet følgende hovedkonklusioner:

  • Ingen væsentlig forskel i de gennemsnitlige sagsbehandlingstider på tværs af sagstyper.
  • Stor forskel på varigheden af de korteste og længste sager.
  • Forberedelsesfasen er den længste fase – og variationen mellem kommuner er stor.
  • Behandlingen i rehabiliteringsteamet tager godt en måned.
  • Afslutningsfasen er den korteste fase – og nogle kommuner er hurtige.
  • Kommunerne vurderer selv, at ressourceforbruget udgør omkring 20 effektive arbejdstimer.

Download analysen i pdf.