Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

21. januar 2015

Ny analyser viser, at der er et stort potentiale for praktikpladser i de danske virksomheder.

Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Udgiver: Undervisningsministeriet

Med vækstpakken fra juni 2014 blev der afsat 95 mio. kr. til øget indsats i forhold til praktikpladssøgende elever og styrket praktikopsøgende arbejde på erhvervsskolerne.

I forbindelse med udmøntningen af vækstpakken indgik regeringen sammen med DA og LO aftale om at styrke det praktikpladsskabende arbejde på erhvervsskolerne via fem konkrete initiativer.

Ét af disse initiativer handler om at støtte praktikpladskonsulenternes arbejde. Denne  analyse er led i dette initiativ, og har blandt andet til formål at afdække potentialet for flere praktikpladser i virksomhederne, herunder ved at fokusere på følgende spørgsmål:

  • Hvilke virksomheder ansætter elever, og hvilke af disse virksomheder kunne ansætte flere elever?
  • Hvilke virksomheder ansætter ikke elever, og hvilke af disse virksomheder kunne potentielt ansætte elever?
  • Hvad er det samlede potentiale for antallet af praktikpladser i Danmark?
  • Hvilke erhvervsskoler er gode til at få deres elever i praktik (identificering af best practice-skoler).

Analysen har blandt andet følgende hovedkonklusioner:

  • Faldet i antallet af elever har fundet sted i den private sektor. Der er dog stadig langt flere elever ansat i den private end den offentlige sektor.
  • Der er store geografiske forskelle.
  • Praktikpladspotentialet er størst i Region Hovedstaden, i den private sektor og i de virksomheder, der ikke har elever i dag.
  • Der er store forskelle på, hvor mange elever der kommer i praktik på de forskellige erhvervsskoler.

Download analysen i pdf.