Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige

1. marts 2015

Det er en stor gevinst for samfundet, hvis svage ledige er i job i bare tre måneder. Flere år efter ryger der flere penge i statskassen, end hvis den ledige slet ikke var kommet i job viser analyse.

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige

Udgiver: KORA

Der har i en årrække været stigende fokus på de mange ledige med problemer ud over ledighed. Det er et velkendt fænomen, at ledighed og sociale problemer kan bide sig fast og vanskeliggøre overgangen tilbage til beskæftigelse.

Med inspiration fra bl.a. Sverige er der herhjemme i stigende grad fokus på, at udgifter til indsatser til udsatte kan ses som langsigtede investeringer og ikke kun en kortsigtet udgift. på den baggrund har KORA undersøgt, hvilket økonomisk potentiale der er ved at få forskellige typer af udsatte ledige i beskæftigelse.

Analysen viser, at der potentielt er store økonomiske gevinster at hente ved beskæftigelse af udsatte ledige – både for de kommunale og statslige kasser, men især for samfundet som helhed.

Analysen viser endvidere, at der er forskelle mellem gevinstpotentialet for de forskellige grupper af udsatte ledige. De største gevinster af ordinær beskæftigelse findes blandt de langtidsledige, og de laveste blandt ledige med psykiske lidelser, mens det er lige omvendt for gevinsten af beskæftigelse i fleksjob.

Download analysen i pdf.