Living and working in Europe 2014

26. maj 2015

Eurofonds årsbog 2014 over arbejds- og leveforhold i Europa.

Living and working in Europe 2014

Udgiver: Eurofond

Eurofonds årsbog 2014 søger at kortlægge følgerne af krisen for arbejds- og leveforhold for de Europæiske borgere, herunder de seneste udviklinger i beskæftigelse, jobskabelse og arbejdsløshed.

Årsbogen omfatter også en analyse af de institutionelle forhold i EU, samt anbefalinger til beslutningstagerne indenfor følgende områder:

  • Beskæftigelse og job i Europa
  • Mobilitet og migration
  • Unge i Europa
  • Win-win praksiser
  • Bæredygtigt arbejde
  • Livskvalitet og offentlig service
  • Ældre
  • Social sammenhæng
  • Social dialog.

Download årsbogen i pdf.