Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

23. marts 2015

Lediges chancer for at komme i beskæftigelse afhænger af, hvor længe man har været ledig, men i høj grad også af udviklingen i den samlede beskæftigelse viser analyse.

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Ledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 2008, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig i arbejde. I dag er det kun 35 procent af de langtidsledige, der er kommet i arbejde efter et år.

Analysen har følgende hovedkonklusioner:

  • De nyeste tal viser, at 35 procent – eller godt hver tredje – langtidsledig fandt beskæftigelse i slutningen af 2012. I 2007, dvs. før den økonomiske krise, overgik 47 procent - eller næsten hver anden – langtidsledig til beskæftigelse. I 2008-09, hvor den samlede beskæftigelse faldt med over 120.000 personer, faldt andelen af langtidsledige, der kom i job, med over 10 procentpoint til et niveau under 30 procent.
  • Langtidsledige over 50 år har sværere ved at finde beskæftigelse end yngre langtidsledige. Forskellen mellem ældre langtidsledige og yngre er dog mindsket, idet ældre langtidsledige har fået lettere ved at finde beskæftigelse end tidligere. Langtidsledige over 50 år er således tæt på at være på niveauet før krisen.

Download analysen i pdf.