Kvantitativ evaluering af nytteindsatsen

20. maj 2015

Ny kvantitativ evaluering af nytteindsatsen

Kvantitativ evaluering af nytteindsatsen

Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Som led i kontanthjælpsreformen blev nytteindsats indført som et nyt redskab i den aktive beskæftigelsesindsats. Intentionen bag nytteindsats er, at alle, der kan arbejde, skal arbejde for deres ydelse. Og omvendt, at personer, der ikke ønsker at arbejde, ikke kan få en ydelse.

Evalueringen af nytteindsatsen har til formål at belyse, om nytteindsats anvendes efter hensigten. Ved hjælp af en kvantitativ tilgang belyses det, i hvilket omfang kommunerne benytter ordningen, og for hvilke grupper den benyttes.

51.410 personer påbegyndte de tre første kvartaler af 2014 et ydelsesforløb som jobparate kontanthjælpsmodtagere, åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere eller modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (AMY).

Evalueringen viser følgende overordnede resultater:

  • Nytteindsats gives til den tiltænkte målgruppe.
  • Nytteindsatsforløbene varede i gennemsnit 6,5 uger.
  • Timekravet for AMY-modtagere overholdes.
  • Nytteindsats tilbydes i gennemsnit 11,2 uger efter ydelsesforløbet påbegyndes.
  • En større andel kommer i løntilskud og virksomhedspraktik efter deres nytteindsatsforløb.
  • Nytteindsats etableres hovedsageligt i kommunerne.
  • Nytteindsats tildeles i overvejende grad til mænd.
  • Stor afgang fra ydelsen efter endt nytteindsats.

Download evalueringen i pdf.