Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse

8. maj 2015

Dette notat ser på udviklingen i første halvår af 2014, for at sandsynliggøre, om reformen har haft en umiddelbart effekt på til- og/eller afgangen fra kontanthjælpssystemet.

Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse

Udgiver: Kraka

Den seneste kontanthjælpsreform trådte i kraft den 1. januar 2014. Reformen medførte bl.a., at ydelsesniveauet for personer mellem 25 og 29 år blev reduceret med 1-7.000 kr. om måneden med henblik på at øge tilskyndelsen for unge i kontanthjælpssystemet til at starte på en uddannelse eller komme i beskæftigelse.

Tidligere studier af vilkårsændringer i kontanthjælpssystemet for unge kontanthjælpsmodtagere har vist efterfølgende signifikante, men mindre, adfærdsændringer i den relevante gruppe af unge. Dette notat ser på, om de seneste vilkårsændringer i kontanthjælpssystemet også har afstedkommet adfærdsændringer.

Analysen har blandt andet følgende hovedkonklusioner:

  • Analyserne i notatet tyder på, at kontanthjælpsreformen har været medvirkende til at nedbringe antallet af 25-29 årige kontanthjælpsmodtagere i første halvår af 2014. Et meget groft skøn lyder på ca. 2.500 eller 8-9 pct. samlet set.
  • Det lavere antal yngre kontanthjælpsmodtagere var primært drevet af en højere afgang fra kontanthjælpssystemet blandt job- og uddannelsesparate unge i månederne lige omkring reformens ikrafttrædelse.
  • De yngre kontanthjælpsmodtagere, der i 2014 forlod kontanthjælpssystemet, overgik primært til selvforsørgelse eller uddannelse.
  • Tilgangen, målt i antal personer, til kontanthjælpssystemet blandt unge faldt også i månederne omkring reformens ikrafttrædelse sammenlignet med de foregående år. Dette har også trukket i retning af et lavere antal unge kontanthjælpsmodtagere samlet set.

Download analysen i pdf.