Kontanthjælpen gennem 25 år

1. september 2015

Rockwool Fondens Forskningsenhed har udgivet en bog, som belyser forskellige aspekter af kontanthjælpen gennem de sidste 25 år.

Kontanthjælpen gennem 25 år

Udgiver: Rockwool Fondens Forskningsenhed

Et af bogens resultater er blandt andet, at kontanthjælpsydelsen har, hen over de seneste
25 år, mistet værdi i forhold til hvad man i gennemsnit tjener på det danske arbejdsmarked.

For kontanthjælpsmodtagerne er der sket et fald i den såkaldte nettodækningsgrad,
hvilket er familiens disponible indkomst i forhold til den indkomst, de ville have, hvis de arbejdede og fik en gennemsnitlig løn.

Det relative fald i værdien af den danske kontanthjælp rokker dog ikke ved, at danske ydelsesmodtagere fortsat har en betydelig købekraft sammenlignet med modtagere af tilsvarende ydelser i nabolandene.

Bogen behandler også en række andre aspekter af kontanthjælpen, herunder:

  • Andelen af indvandrere på kontanthjælp er faldet.
  • Flere fattige kontanthjælpsmodtagere efter årtusindskiftet.
  • Timeregler har størst økonomisk effekt.
  • Kun moderat gevinst, når en enlig forsørger supplerer kontanthjælpen med arbejde.

Download en sammenfatning af bogens resultater i pdf.