Kommunernes visitation af unge under 30 år

1. marts 2015

Unge under 30 uden uddannelse får ofte den rigtige hjælp af kommunen, når de søger om hjælp til forsørgelse viser undersøgelse.

Kommunernes visitation af unge under 30 år

Udgiver: Ankestyrelsen

Kommunerne har samlet set fint styr på reglerne, når unge under 30 uden uddannelse søger om hjælp til at betale for mad, husleje og regninger. Det viser Ankestyrelsens nye undersøgelse af kommunernes praksis om den nye visitationsordning i 102 udvalgte sager.

Kommunerne er generelt også gode til at indhente de rigtige oplysninger, når de skal vurdere, hvilken type uddannelse de unge kan tage. Kommunerne kigger samlet set på de unges motivation, faglighed, sociale forhold og helbred i vurderingen, som de nye regler lægger op til.

Undersøgelsen viser imidlertid også, at kommunerne har udfordringer med at overholde reglerne for samtaler med de unge. Det gælder blandt andet antallet af samtaler og overholdelse af fristerne for samtalerne. Det er også udfordringer med at give den unge første trin af uddannelsespålægget, og tilbyde den unge en koordinerende sagsbehandler.

På den baggrund giver Ankestyrelsen en række anbefalinger til kommunerne, som man kan læse nærmere om i publikationen.

Download analysen i pdf.