Kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen

1. december 2015

Rapport evaluerer kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen i 2014 og sætter status 1 år efter ikrafttrædelsen.

Kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen

Udgiver: MPLOY

Kontanthjælpsreformen sigter på at styrke beskæftigelsesindsatsens fokus på resultater for målgrupperne på kontanthjælpsområdet. De forskellige elementer i reformen giver nye muligheder og stiller nye krav til kommunernes beskæftigelsesindsats, som skal understøtte, at flere kontanthjælpsmodtagere kommer i job eller uddannelse.

Formålet med evalueringen er derfor at give et landsdækkende billede af, hvor langt kommunerne er kommet med at implementere reformen og reformens enkelte elementer samt at afdække udfordringer for kommunernes implementering af reformen.

Evalueringen viser blandt andet følgende hovedresultater:

  • Kommunerne er efter 1 år kommet langt med implementeringen af reformen, men de er stadig ikke i mål. Resultaterne indikerer, at kommunerne er kommet længst med at implementere reformen på ungeområdet.
  • Reformen har samlet set ikke har medført store ændringer i volumen og intensitet af indsatsen. Det gælder især for de unge, mens der for voksengrupperne i lidt højere grad er sket en øget volumen i indsatsen.
  • Interview med kommuner og borgere peger dog på, at indholdet i indsatsen er under betydelig forandring. Det kommer til udtryk ved, at der i stigende grad tilbydes uddannelsesfremmende indsatser til de unge, virksomhedsrettede indsatser til de jobparate borgere og åbenlyst uddannelsesparate unge samt tværfaglige og helhedsorienterede indsatser til de aktivitetsparate voksne.

Download rapporten i pdf.