Kommunernes anvendelse af sanktioner

1. september 2015

Ankestyrelsen har undersøgt en række kommuners afgørelser om uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, der bliver væk fra et tilbud.

Kommunernes anvendelse af sanktioner

Udgiver: Ankestyrelsen

Kommunerne har truffet den rigtige afgørelse i cirka halvdelen af sagerne om sanktioner over for uddannelses- eller kontanthjælpsmodtagere, der ikke møder op til et tilbud fra kommunen. Det viser Ankestyrelsens praksisundersøgelse af 99 sager.

Undersøgelsen viser, at kommunerne er kommet frem til den rigtige afgørelse i 47 af sagerne om sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere eller modtagere af uddannelseshjælp. 26 af sagerne var i strid med reglerne og ville blive ændret eller sendt tilbage til kommunen til ny behandling, hvis borgeren havde klaget over kommunens afgørelse.

Undersøgelsen viser også, at der mangler oplysninger i 26 af sagerne. I de sager kan Ankestyrelsen ikke vurdere, om kommunerne er kommet frem til den rigtige afgørelse eller ej.

Som en del af undersøgelsen kommer Ankestyrelsen med en række anbefalinger til kommunerne.

Anbefalingerne er blandt andet:

  • Kommunen skal altid undersøge, om borgeren har en rimelig grund til at blive væk fra tilbuddet.
  • Hvis borgeren ikke er parat til aktivering på grund af særlige problemer, skal kommunen prøve at komme i kontakt med borgeren og få en forklaring på, hvorfor han eller hun blev væk fra tilbuddet. Det skal ske, før kommunen trækker i hjælpen.
  • Kommunen skal skriftligt vejlede borgeren om konsekvenserne ved at blive væk fra et tilbud. Der skal også vejledes om, hvad borgeren skal gøre for igen at blive berettiget til hjælp.

Download undersøgelsen i pdf.