Indvandreres og efterkommeres placering på det danske arbejdsmarked

3. februar 2015

Forskellen mellem, hvilken slags stillinger efterkommere og danskere har, er blevet mindre viser rapport.

Indvandreres og efterkommeres placering på det danske arbejdsmarked

Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Denne rapport undersøger, hvorvidt indvandrere og efterkommere adskiller sig fra danskere med hensyn til type af beskæftigelse (målt ved stillingskategori og branche) og timeløn. I rapporten undersøges for det første, om indvandrere og efterkommere er over- eller underrepræsenteret i bestemte dele af arbejdsmarkedet og systematisk får lavere lønninger end danskerne. For det andet, hvordan stillingskategori, branche og timeløn varierer med uddannelse og oprindelse. For det tredje om indvandrere i højere grad end danskere fastlåses i bestemte typer af job.

Rapporten bekræfter tidligere undersøgelser i, at beskæftigede indvandrere – og også i et vist omfang de beskæftigede efterkommere – har job længere nede i stillingshierarkiet end de beskæftigede danskere og får en lavere timeløn.

Rapporten viser dog også, at der har været en meget positiv udvikling for ikke-vestlige efterkommere, som over en 15-års-periode er kommet til at ligne danskerne mere med hensyn til fordeling på stilling: færre ikke-vestlige efterkommere har nu job nederst i stillingshierarkiet og flere har job øverst i stillingshierarkiet.

Undersøgelsen har blandt andet følgende hovedkonklusioner:

  • De beskæftigede indvandrere – og også i et vist omfang de beskæftigede efterkommere – har i 2012 job længere nede i stillingshierarkiet end de beskæftigede danskere og får en lavere timeløn.
  • Endvidere har de beskæftigede indvandrere og efterkommere en anden fordeling på branche med overrepræsentation inden for brancher som ”handel, transport, hoteller og restauranter” og ”erhvervsservice”.
  • Over en 15-års-periode (fra 1997-2012) er der sket en polarisering af indvandrerne med hensyn til stillingskategorier.
  • Forskellene på efterkommere og danskere er mindre end forskellene på indvandrere og danskere med hensyn til stilling, branche og timeløn.
  • Indvandrerne sammenlignet med danskerne har svært ved at udnytte deres uddannelse i job med et højt kvalifikationsindhold og får generelt et lavere uddannelsesafkast på lønnen.

Læs mere om rapporten på SFI's hjemmeside og download den i pdf.