Hvem er de unge på kanten af det danske samfund?

6. maj 2015

Rapport om hverdagsliv, ungdomskultur og indsatser der gør en positiv forskel for udsatte unge i Danmark.

Hvem er de unge på kanten af det danske samfund?

Udgiver: Aalborg Universitet

Rapporten giver indblik i de unges liv på kanten af vores samfund, i deres hverdag, deres forhold til mainstream ungdomskultur, til rusmidlerne, uddannelse og arbejde m.m.

Rapporten handler også om, hvad de unge oplever har gjort en positiv forskel for dem. Den rummer i forlængelse heraf også bud på, hvad der kan gøres på både et politisk og et praksis niveau for at arbejde i retning af en øget samfundsmæssig integration af unge på kanten.

Rapportens afsæt er, at Danmark står overfor en udfordring. Anskuet over en bred kam stiger tallene for antallet af unge på kanten af det danske samfund, og ændrede kulturelle horisonter for identitetsudviklingen, ændrede strukturer i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, snævrere normalitetsbegreber osv. gør, at marginalisering og udsathed rammer bredere end tidligere.

Hvem er de unge på kanten af det danske samfund? er skrevet på foranledning af Rådet for Socialt Udsatte af tre ungdomsforskere, der alle har været eller er ansat på Center for Ungdomsforskning.

Rapporten henvender sig til socialarbejdere, medarbejdere indenfor beskæftigelsesområdet og den sociale sektor, undervisere i uddannelsessystemet, politikere og andre, der har en interesse i unges liv og udsathed, som det ser ud fra de unges eget perspektiv.

Download rapporten som e-bog.

Man kan også bestille bogen i et fysisk eksemplar her.