Handicap - status 2014 - 2015

1. juli 2015

Delrapport med den seneste udvikling og de vigtigste anbefalinger på handicapområdet.

Handicap - status 2014 - 2015

Udgiver: Institut for Menneskerettigheder

Denne delrapport behandler nogle af de væsentligste udfordringer, som Danmark har med at beskytte og fremme rettigheder for personer med handicap i Danmark. De udvalgte problemstillinger tager udgangspunkt i en liste over de 10 største udfordringer.

Udfordringerne på listen er udvalgt af Institut for Menneskerettigheder, enten fordi de har betydning for rigtig mange personer med handicap, eller fordi de rammer nogle personer med handicap særlig hårdt.

I delrapporten sættes fokus på enkelte af disse overordnede emner: tilgængelighed, tvang i psykiatrien, selvbestemmelse, politisk medbestemmelse, inklusion på arbejdsmarkedet og lige adgang til sundhed.

Rapporten peger blandt andet på følgende forbedringer:

  • Et satspuljefinansieret projekt om nedbringelse af tvang i psykiatrien har i perioden fra juli 2012 til november 2014 nedbragt antallet af bæltefikseringer og tvangsepisoder med remme på de 34 deltagende psykiatriske afsnit med henholdsvis 26 procent og 27 procent.
  • Det nye sociale tilsyn med blandt andet bosteder for personer med handicap trådte i kraft 1. januar 2014. Tilsynet fører blandt andet tilsyn med, hvordan bostederne understøtter den enkelte beboers selvbestemmelse og inklusion i samfundslivet.
  • Tegnsprog er blevet anerkendt som officielt dansk sprog.

Rapporten peger dog også på en række stadigt eksisterende udfordringer.

Download rapporten i pdf.