Handicap og beskæftigelse i 2014

30. april 2015

Rapport belyser tilknytningen til arbejdsmarkedet blandt personer med handicap i første kvartal 2014.

Handicap og beskæftigelse i 2014

Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Denne rapport undersøger beskæftigelsen blandt personer med handicap i 2014 i landets fire beskæftigelsesregioner, som eksisterede frem til 1. januar 2015. Rapporten skal ses i sammenhæng med rapporten ”Handicap og beskæftigelse – udviklingen mellem 2002 og 2014” (Larsen & Høgelund, 2015), som belyser beskæftigelsen blandt personer med handicap på landsplan.

Rapporten har blandt andet følgende resultater:

  • På landsplan har 16,9 pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år et selvvurderet handicap eller længerevarende helbredsproblem i 1. kvartal 2014.
  • Blandt personer med handicap er 42,6 pct. i beskæftigelse på landsplan.
  • Beskæftigede personer med handicap arbejder i gennemsnit 30,2 timer om ugen.
  • Blandt beskæftigede personer med handicap er 25,9 pct. ansat på særlige vilkår.
  • På landsplan kender 73,5 pct. af målgruppen for ordningen med fleksjob til ordningen.
  • I alle fire beskæftigelsesregioner er betænkelighederne ved at arbejde sammen med en kollega med et fysisk handicap blevet større de senere år. Til gengæld er betænkelighederne ved at arbejde sammen med en kollega med en psykisk lidelse blevet mindre.

Download rapporten i pdf.