Gode eksempler på trivsels- og mobningsindsatser

1. januar 2015

Læs om seks eksempler fra regionale arbejdspladser, hvor man har arbejdet med trivsel og mobning. Og læs hvilke faktorer der har været afgørende for, at der er skabt gode resultater.

Gode eksempler på trivsels- og mobningsindsatser

Udgiver: AC, Danske Regioner, FOA, Forhandlingsfællesskabet og Sundhedskartellet.

Hvilke rammer, forudsætninger og processer har været til stede på nogle af de arbejdspladser, hvor det er lykkedes at skabe lokalt ejerskab til de retningslinjer for arbejdet med trivsel og mobning, som regionernes hovedudvalg har udarbejdet? Det forsøger rapporten 'Implementering af aftalen om trivsel og sundhed i Regionerne' at give svar på.

I rapporten kan man læse seks gode eksempler på, hvordan der er arbejdet med trivsels- og mobbeindsatser i regionerne, og man kan læse om de interne og eksterne faktorer, der har gjort, at arbejdspladserne er lykkedes med arbejdet.

Rapportens formål er at videndele og sprede gode erfaringer fra de indsatser, som er foretaget i regionerne med henblik på at vise, hvilke rammer, forudsætninger og processer, der har været til stede i nogle af de tilfælde, hvor det er lykkedes at skabe lokalt ejerskab.

De seks eksempler omhandler følgende:

  • Fagligt overblik og ledelsesopbakning
  • En hurtig indsats overfor mobning giver resultat
  • Dialog om ledelse, samarbejde og sygefraværsprocedure
  • God takt og tone med fokus på kerneopgaven som et fælles ansvar
  • Mobbesager kan være svære både for de mobbede og mobberne
  • Mobbeindsats uden "mobbeofre"?

Download rapporten i pdf.