Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser

1. september 2015

Nyt initiativ skal gøre kommuner og regioner bedre til at koordinere indsatsen, når mennesker med psykiske lidelser skal have hjælp.

Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser

Udgiver: Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen

Modellen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens model for forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Modellen er blevet tilpasset til arbejdet med at skabe kvalitet og sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser.

Modellen er et arbejdsredskab, der skal inspirere til at udarbejde, implementere og følge op på forløbsprogrammer i kommuner og regioner. Formålet med forløbsprogrammer er at understøtte sammenhængende og koordinerede forløb på tværs af sektorer og forvaltningsområder, høj faglig kvalitet i den samlede indsats, hensigtsmæssig ressourceudnyttelse samt inddragelse af borgere og pårørende.

Målgruppen for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser er børn, unge og voksne, der har kontakt til det behandlende sundhedssystem samt med en eller flere kommunale forvaltninger, og som har behov for en tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats.

Publikationen kommer blandt andet omkring følgende elementer i modellen:

  • Fælles mål og fælles forståelse
  • Målgruppe
  • Relevante indsatser
  • Rammer for organisering
  • Implementering af forløbsprogrammet
  • Tilpasninger af forløbsprogrammet.

Download publikationen i pdf.