Forberedende tilbud og overgang til ungdomsuddannelse

22. april 2015

Ny rapport forsøger at belyse effekterne af forberedende tilbud til unge, som ikke har gennemført, og umiddelbart ikke har forudsætningerne for at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Forberedende tilbud og overgang til ungdomsuddannelse

Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Hvilken betydning har forberedende tilbud for, at unge efterfølgende går i gang med en ungdomsuddannelse? Og har forberedende tilbud afledte effekter for unge, der alligevel ikke påbegynder en ungdomsuddannelse, så de i højere grad kommer i varig beskæftigelse?

Et af formålene med de forberedende tilbud er at gøre de unge uddannelsesparate. Tilbuddene kan også være en støtte for unge, der alligevel ikke går i gang med en ungdomsuddannelse, men kommer i beskæftigelse, eller som skal afklares med henblik på overgang til anden offentlig ydelse. Tilbuddene skal med andre ord ruste de unge med hensyn til både faglige og sociale kompetencer.

Tidligere oversigter på området forberedende tilbud har primært fokuseret på produktionsskolerne, mens denne rapport inddrager flere typer af tilbud.

Analysen viser blandt andet følgende resultater:

  • 13 pct. af alle unge fra grundskolernes afgangsklasser 2005-2010 får minimum ét forberedende tilbud. Heraf har ca. halvdelen først været i gang med en ungdomsuddannelse, som de har afbrudt, inden de begyndte i forberedende tilbud.
  • Målgruppen for forberedende tilbud er en særligt svag gruppe af unge, der både fagligt og ofte også socialt mangler kompetencer til komme i gang med og fuldføre en ungdomsuddannelse.
  • Det største tilbud er produktionsskoler, som udgør 60 pct. af de unges første forløb. Der findes tegn på positive effekter af produktions-skoleforløb for at komme i gang med en ungdomsuddannelse.
  • Selvom der ikke findes en entydig effekt af forberedende tilbud, er det ikke ensbetydende med, at unge, som har fået et tilbud, ikke kommer videre i uddannelse eller beskæftigelse. Det kan bare ikke udelukkes, at det kan skyldes andre forhold end det forberedende tilbud.

Download rapporten i pdf.