Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

25. januar 2015

Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er siden januar 2014 faldet viser rapport.

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

I løbet af krisen er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år næsten blevet fordoblet og toppede i juni 2013 med ca. 56.000 fuldtidspersoner. Herefter er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere faldet - især efter kontanthjælpsreformen trådte i kraft.

For at få et indtryk af, hvad der kan ligge bag faldet i antallet af unge kontanthjælpsmodtagere, har AE derfor set på gruppen af unge jobparate kontanthjælpsmodtagere i uge 52 i 2013 og set på de unges efterfølgende status i uge 25 i 2014 og sammenlignet med tidligere år.

Hvor meget af udviklingen der skyldes kontanthjælpsreformen og hvor meget der skyldes forberede konjunkturer er vanskeligt at afgøre, men andelen af unge kontanthjælpsmodtagere, som enten begynder på en uddannelse eller som kommer i job er helt tydeligt vokset.

Analysen har følgende hovedkonklusioner:

  • Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år er siden udgangen af 2013 faldet med ca. 5.000 fuldtidspersoner.
  • Af de knap 13.500 unge, som var jobparate kontanthjælpsmodtagere i uge 52 i 2013 var ca. 24 pct. i job i uge 25 i 2014.
  • Af de knap 13.500 unge, som var jobparate kontanthjælpsmodtagere i uge 52 i 2013 var 17,7 pct. i gang med en uddannelse i uge 25 i 2014.
  • Ca. 10,6 pct. af de 13.500 unge, som var jobparate kontanthjælpsmodtagere i uge 52 i 2013, var i uge 25 i 2014 overgået til selvforsørgelse mod ca. 7½-8 pct. i årene før.

Download analysen i pdf.