Fleksjob på få timer

1. januar 2015

Undersøgelse om kommunernes brug af fleksjob på 10 timer eller derunder.

Fleksjob på få timer

Udgiver: COWI og DISCUS for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering iværksatte i samarbejde med Beskæftigelsesregionerne og Kommunernes Landsforening i efteråret 2014 en undersøgelse af kommunernes brug af fleksjob på få timer. Formålet var at få aktuel viden om kommunernes brug af fleksjob på 10 timer og derunder.

I de medvirkende kommuner er årsagen til det høje antal offentlige fleksjob, at kommunerne på forskellig vis har etableret kommunale puljefleksjob.

Undersøgelsen indikerer, at der i omtrent halvdelen af fleksjobbene på få timer er et mismatch mellem borgerens arbejdsevne og timetal/intensitet i fleksjobbet. Undersøgelsen har afdækket en række forskellige årsager til mismatch:

  • Puljefleksjobbene finansieres som hovedregel af en central kommunal pulje eller af beskæftigelsesforvaltningen, så lønudgiften ikke påhviler den enkelte afdeling eller institution, der opretter puljefleksjobbet.
  • Når arbejdsevnen ikke udnyttes fuldt ud i andre fleksjob på få timer, kan det både være fordi, borgeren ikke ønsker at øge timetal/intensitet, og det kan være fordi, virksomheden ikke har opgaver til, eller ikke er interesseret i, at udvide fleksjobbet.
  • En tredje grund er, at kommunerne primært har haft fokus på at etablere fleksjob for flest mulige borgere ud fra en overordnet strategi om, at et fleksjob på få timer er bedre end intet fleksjob; uanset borgerens arbejdsevne.

Undersøgelsens konklusioner vedrører desuden emnerne: etablering af fleksjob, fleksjobansattes ydelseshistorik, progression.

Læs mere om undersøgelsen og download den i pdf.