Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

27. april 2015

Færre af de unge, som ikke har anden uddannelse end grundskolen, havner på kontakthjælp viser analyse.

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er faldet med knap 5.000 fuldtidspersoner siden årsskiftet, hvor kontanthjælpsreformen trådte i kraft.

Unge uden anden uddannelse end grundskolen har særlig stor risiko for at komme på kontanthjælp. Indsatsen i den nye kontanthjælpsreform er da også især målrettet denne gruppe.

Der kan være flere forklaringer på, at færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp. Ud fra denne opgørelse kan man ikke se, om det er afgangen, der er taget til, eller om tilgangen er faldet.

Analysen har følgende hovedkonklusioner:

  • Færre unge uden uddannelse havner på kontanthjælp. I slutningen af 2014 var antallet af ufaglærte unge på kontanthjælp faldet med næsten 5.000 personer i forhold til året forinden. Selvom mange unge ufaglærte fortsat havner på kontanthjælp, så er andelen inden for et år faldet fra knap hver fjerde til cirka hver femte.
  • Samtidig overgår flere unge kontanthjælpsmodtagere til enten arbejde eller uddannelse. I slutningen af 2014 var ca. 55 procent af de unge under 30 år, der året forinden stod registreret som jobparate kontanthjælpsmodtagere, kommet i enten job eller uddannelse. Det er en stigning på 8 procentpoint i forhold til årene forinden.
  • Hvor meget af udviklingen, man kan tilskrive kontanthjælpsreformen, er uvist. Både den stigende beskæftigelse i 2014 og ændringer i sammensætningen af unge kontanthjælpsmodtagere kan have medvirket til, at færre unge kommer på kontanthjælp.

Download analysen i pdf.