Evaluering af mentorordningen

17. marts 2015

Undersøgelse viser at mentorordningen ofte har social karakter.

Evaluering af mentorordningen

Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

SFI har analyseret brugen af mentorordningen, der administreres af jobcentrene og er målrettet borgere, som har svært ved at komme ind på eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

 

Formålet med rapporten er at give et detaljeret og aktuelt billede af mentorordningens anvendelse, herunder de involveredes vurdering af ordningen.

Undersøgelsen viser blandt andet, at mentorordningen primært bruges til borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet og har komplekse sociale eller personlige problemer. Det betyder, at mentorernes arbejde ofte bliver af social karakter, hvor de hjælper borgerne med i det hele taget at få hverdagen til at hænge sammen.

Derudover har deltagerne i mentorordningen en vidt forskellig opfattelse af, om ordningen virker efter hensigten. 81 procent af de interviewede mentorer vurderer, at borgerne er blevet bedre til at klare de udfordringer, der var årsagen til tildelingen af en mentor, mens det kun er tilfældet for 37 procent af borgerne.

Rapporten peger blandt andet på følgende fremadrettede fokuspunkter:

  • Ordningens succes afhænger af formålet med ordningen.
  • God og målrettet rekruttering, oplæring, matchning og opfølgning er afgørende.
  • Fortsat fokus på snitflader.
  • Inddragelse af borgerne.

Læse mere om rapporten og download den i pdf.