Evaluering af lokale initiativer for førtidspensionister

24. april 2015

Rapport evaluerer otte projekter med formålet at fremme lokal integration af førtidspensionister.

Evaluering af lokale initiativer for førtidspensionister

Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Denne rapport evaluerer seks af otte projekter, der blev igangsat på basis af satspuljeforliget for 2010. og som har til formål at fremme lokal integration af førtidspensionister. Projekterne skulle medvirke til øget livskvalitet og sociale aktiviteter og kompetencer hos førtidspensionisterne.

Rapporten undersøger især projekternes virkninger inden for fire temaer: En sundere livsstil og et bedre helbred, Skabe sociale netværk, Personlig udvikling samt Skabe kontakter til arbejdsmarkedet.

Rapporten viser blandt andet følgende resultater:

  • Projekterne har haft små, eller slet ingen, statistisk signifikante resultater på deltagerne for langt de fleste af de resultatmål, som rapporten evaluerer.
  • Derudover viser analyserne, at ingen af projekterne udmærker sig ved at være mere (eller mindre) effektive end de øvrige for nogen af de opstillede resultatmål.
  • Dog sker der en signifikant forbedring i projektdeltagernes psykiske helbred over projektperioden.
  • Derudover øges projektdeltagernes generelle tilfredshed med livet over projektperioden.
  • Desuden viser analysen, at der sker en statistisk signifikant reduktion af sandsynligheden for at savne et arbejde, men ingen ændring i, hvorvidt respondenterne søger efter arbejde.

Download analysen i pdf.