Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling

9. december 2015

Rapport evaluerer forsøget med at give borgere på sygedagpenge mulighed for at afvise lægebehandling uden at det får konsekvenser for ydelsen.

Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling

Udgiver: Deloitte

Som led i sygedagpengereformen er der indført en toårig forsøgsordning, der giver borgerne mulighed for at afvise lægebehandling, uden at det får konsekvenser for ydelsen. Formålet med ordningen er at sikre, at borgere ikke skal føle sig presset til at tage imod en behandling, de ikke ønsker, fordi de ellers ville risikere at miste deres forsørgelsesgrundlag.

Formålet med evalueringen af forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling er at belyse, hvordan ordningen er blevet anvendt i jobcentrene, og dermed danne udgangspunkt for beslutningen, om ordningen skal gøres permanent.

Forsøget med mulighed for at afvise lægebehandling er en ordning, der estimeres at dække 150-200 sager på sygedagpengeområdet på landsplan, siden ordningen begyndte 1. juli 2014. Godt halvdelen af jobcentrene tegner sig for de 150-200 sager.

Rapporten har blandt andet følgende konklusioner:

  • Interview med repræsentanter fra de fem kliniske funktioner og jobcentrene viser, at det typisk er følgende tre typer lægebehandling, der afvises af borgerne: medicinsk behandling mod psykiske lidelser, rygoperationer og smertestillende medicinsk behandling.
  • Fire af fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager, oplyser, at de sager, hvor en borger benytter sig af muligheden for at afvise lægebehandling, tidligere typisk ville have ført til, at jobcentret havde stoppet ydelsen.
  • Tre af fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager oplyser, at afvisning af lægebehandling ikke påvirker grundlaget for at vurdere forlængelse ved revurderingstidspunktet.
  • Tre af fem jobcentre, der har haft mere end 10 sager peger på, at afvisning af lægebehandling ikke påvirker sagsbehandlingstiden i jobcentrene.

Download evalueringsrapporten i pdf.