Evaluering af "Brobygning til uddannelse"

13. oktober 2015

Effektmåling af videnspiloten "Brobygning til uddannelse".

Evaluering af "Brobygning til uddannelse"

Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Undervisningsministeriet har igangsat 12 forsøg med "Brobygning til uddannelse" rundt om i landet. Forsøgene har til formål at understøtte, at flere unge kommer primært i uddannelse, sekundært arbejde.

Denne rapport indeholder den kvantitative effektmåling af forsøgene med "Brobygning til uddannelse".

Rapporten leder til følgende hovedkonklusioner:

  • Der kan konstateres en positiv effekt af deltagelse i "Brobygning til uddannelse".
  • Ses der specifikt på andelen af unge, der påbegynder et grundforløb, så er effekten i størrelsesordenen 15 procentpoint. Ses i stedet på unge, der afslutter et grundforløb indenfor rammerne af analyseperioden, kan der identificeres en positiv effekt på ca. 5% procentpoint.
  • Samtidig findes også en positiv effekt i forhold til påbegyndelse af hovedforløb, lige som der findes positive effekter på påbegyndelse og fuldførelse af forløb på grundskoleniveau.
  • Der er endelig en tendens til, at effekterne virker for alle grupper af unge, mænd og kvinder, med og uden historik i uddannelsessystemet og kontanthjælpssystemet, med og uden karakterer fra folkeskolen, med og uden sygdomsdiagnoser.

Download evalueringen i pdf.