Etnisk oprindelse - status 2014 - 2015

1. juli 2015

Delrapport med den seneste udvikling og anbefalinger på området.

Etnisk oprindelse - status 2014 - 2015

Udgiver: Institut for Menneskerettigheder

Denne delrapport behandler nogle af de udfordringer, som Danmark har i forhold til at sikre fremme af ligebehandling og beskyttelse mod diskrimination på grund af race eller etnisk oprindelse.

De udvalgte problemstillinger tager udgangspunkt i en liste over de 10 største ligebehandlingsmæssige udfordringer i Danmark i forhold til etniske minoriteter.

Delrapporten behandler desuden ligebehandling af grønlændere i Danmark, hadforbrydelser samt retten til adgang til tolkning og information.

Rapporten peger blandt andet på følgende forbedringer og udfordringer:

  • Rådet for Etniske Minoriteter er blevet styrket med en række nye medlemmer, udpeget af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
  • Justitsministeriet har nedsat et udvalg, der skal arbejde mod at sikre landsdækkende adgang til tolkeydelser af bedre kvalitet.
  • Beskæftigelsesgabet mellem personer med dansk oprindelse og indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er fortsat 27 procentpoint. Der er således ingen udvikling på dette område.

Download rapporten i pdf.