Effekter af ordinær uddannelse for lediges arbejdsmarkedstilknytning

27. marts 2015

Ledige, der vælger at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse, opnår senere i livet en mærkbar bonus i form af større indkomst og mere beskæftigelse viser ny analyse fra beskæftigelsesministeriet.

Effekter af ordinær uddannelse for lediges arbejdsmarkedstilknytning

Udgiver: Beskæftigelsesministeriet

Uddannelse betaler sig som bekendt, og Beskæftigelsesministeriets analyse underbygger også, at ufaglærte ledige, der investerer i år på skolebænken, får afkast i form af højere løn og bedre jobmuligheder.

Beskæftigelsesministeriet har med data for en 17-årig periode defineret en "indsatsgruppe" med personer, der går fra ledighed til det ordinære uddannelsessystem, og sammenlignet den efterfølgende beskæftigelse og løn for de personer - med ledige personer, der ligner ”indsatsgruppen” meget, men som ikke starter på en uddannelse.

Analysen viser, at der findes positive effekter af, at ledige uden kompetencegivende uddannelse påbegynder et kompetencegivende uddannelsesforløb. De positive effekter gælder både for den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad og den gennemsnitlige timeløn.

Analysen lægger sig i forlængelse af eksisterende viden om generelle effekter af uddannelse, men bidrager med ny viden om effekterne af ordinær uddannelse for ledige personer.

Download analysen i pdf.