Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste

9. maj 2015

Danmark har på trods af det store jobtab under krisen en af de laveste andele af langtidsledige i EU viser analyse.

Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste

Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejdsløsheden i Europa har set over det seneste år været faldende, og beskæftigelsen har samtidig været voksende. Det gælder også i flere af de gældsplagede lande i Sydeuropa, som f.eks. i Spanien og Portugal.

Langtidsledigheden er ikke bare et socialt problem, men også et økonomisk problem. Langtidsledige er ikke så eftertragtede af arbejdsmarkedet, og langtidsledige har derfor også vanskeligere ved at komme i arbejde.

Danmark har i løbet af krisen lidt det største tab af job siden krisen i 1930’erne og sammenligner man med de andre EU-lande, er jobtabet i Danmark kun overgået af de gældsplagede lande og nogle enkelte østeuropæiske lande.

Alligevel har vi i Danmark været gode til at holde langtidsledigheden på et relativt lavt niveau, når vi sammenligner os med andre lande. Ser man på andelen af langtidsledige i pct. af de arbejdsløse, har Danmark således den 3. laveste andel af langtidsledige.

Analysen har blandt andet følgende hovedkonklusioner:

  • Arbejdsløsheden i EU har været faldende set over det seneste år, men langtidsledigheden er kun faldet svagt. Specielt i Euroområdet tegner situationen vanskelig, hvor 9½ mio. borgere er langtidsledige, hvilket svarer til mere end halvdelen af de arbejdsløse.
  • I Danmark er langtidsledigheden siden den toppede i slutningen af 2012 faldet med ca. 15.000 personer.
  • På trods af at jobtabet under denne krise herhjemme kun har været overgået af de gældsplagede lande og nogle østeuropæiske lande, har Danmark den 3. laveste andel af langtidsledige i EU. Det vidner om, at Danmark har et meget velfungerende arbejdsmarked.

Download analysen i pdf.