Brugen af delvise raskmeldinger

17. december 2015

Kvantitativ analyse beskriver brugen af delvise raskmeldinger.

Brugen af delvise raskmeldinger

Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Delvise raskmeldinger er det hyppigst anvendte instrument for personer, der sygemeldes fra beskæftigelse. Dertil kommer, at delvise raskmeldinger for personer, der sygemeldes fra beskæftigelse, ofte kan afkorte den samlede varighed af sygefraværet, ikke mindst pga. den enkelte sygemeldtes bevarede kontakt til arbejdsmarkedet.

For at få den mest retvisende brug af delvise raskmeldinger, sætter analysen fokus på sygefraværsforløb, hvor den sygemeldte kommer fra beskæftigelse. Der er derudover set bort fra kronisk syge.

Analysen viser blandt andet følgende resultater:

  • Halvdelen af alle sygedagpengemodtagere (49 pct.), der var sygemeldt i over 8 uger i 2013 fik en delvis raskmelding.
  • Næsten alle delvise raskmeldinger, blandt sygefraværsforløb, der varer mere end 8 uger, sker inden 26 ugers sygemelding.
  • Personer med en delvis raskmelding har 2 ugers mindre sygefravær i forhold til personer, der ikke har en delvis raskmelding.
  • 78 pct. af alle sygefraværsforløb, med en varighed over 8 uger, hvor der er en delvis rask-melding er i lønnet beskæftigelse en måned efter sygefraværsforløbet er afsluttet.
  • Der er kun udført få studier på brugen af delvise raskmeldinger i Danmark. Resultaterne indikerer, at delvise raskmeldinger forkorter varigheden på sygefraværsforløbet.

Download analysen i pdf.