Borgere i fleksjob efter reformen

1. oktober 2015

En ny gruppe borgere er kommet i fleksjob, og en ny gruppe virksomheder har meldt sig som udbydere af fleksjob, efter ordningen blev reformeret i starten af 2013 viser rapport.

Borgere i fleksjob efter reformen

Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Ved indgangen af 2013 trådte en ny fleksjobordning i kraft. Formålet var blandt andet, at også danskere med meget begrænset arbejdsevne fik mulighed for at komme i fleksjob. Og det er lykkedes, viser en rapport fra SFI.

De, der er kommet i fleksjob efter reformen, har – uanset timetal – mindre uddannelse end dem, der kom i fleksjob inden reformen. Blandt dem, der har fået et fleksjob på under 10 timer om ugen, ville hver fjerde hellere have haft en førtidspension, da de blev tilbudt et fleksjob. De vurderer desuden selv, at deres helbred og arbejdsevne er dårligere end hos dem, der arbejder flere timer. Det peger samlet set på, at reformen har bragt nogle af de svageste grupper ind på arbejdsmarkedet.

Rapporten viser også, at de fleste fleksjobansatte trives godt i arbejdet. De fleksjobansatte, der oplever at deres arbejdsevne passer til de fysiske krav i jobbet, at de får brugt deres kvalifikationer og at de har et godt forhold til kolleger og chefer, er også de mest optimistiske når det gælder forventningerne til den fremtidige arbejdsevne.

Rapporten peger fremhæver desuden følgende resultater:

  • En ny gruppe af virksomheder ansætter personer i fleksjob efter reformen, nemlig helt små private virksomheder, der især har personer ansat i fleksjob i få timer.
  • Majoriteten af de fleksjobansatte trives godt på jobbet, og de har en god relation til kollegaer og leder.
  • Endvidere oplever flertallet af de fleksjobansatte, at de har et fleksjob, hvor der er god overensstemmelse mellem arbejdsevne og jobkrav.
  • Fleksjobansatte angiver i højere grad, at de forventer at opleve en forbedring af arbejdsevnen i den nærmeste fremtid, hvis deres arbejdsevne er god i forhold til det fysiske i arbejdet, hvis de har mulighed for at bruge deres kvalifikationer i arbejdet, og hvis de har en god relation til både kollegaer og ledelse.

Download rapporten i pdf.