Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

1. april 2015

Kommuner er for lempelige med førtidspension. Hver tredje kommunale tilkendelse af førtidspension er mangelfuld og ville blive ændret af Ankestyrelsen, hvis der blev klaget viser praksisundersøgelse.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Udgiver: Ankestyrelsen

Kommunerne tilkender flere førtidspensioner, end borgerne har ret til. Det viser en praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen med en gennemgang af 78 sager om førtidspension.

I 49 af sagerne har kommunerne tilkendt førtidspension til borgeren, og reglerne blev fulgt i 33 tilfælde. Det svarer til 67 procent. I 16 af de 49 sager har Ankestyrelsen vurderet, at kommunernes afgørelse var i strid med regler og love. Var de 16 sager blevet behandlet af Ankestyrelsen, ville kommunens afgørelse enten blive ændret eller sendt tilbage med besked om at behandle sagen på ny.

Undersøgelsen konkluderer blandt andet:

  • I flere af sagerne har kommunerne ikke fulgt reglerne om, at borgere skal deltage i et ressourceforløb, før de får tilkendt førtidspension.
  • Andre fejl var, at der manglede væsentlige oplysninger om borgeren, så der ikke var dokumentation for varig og væsentligt nedsat arbejdsevne.
  • Kommunerne har til gengæld styr på reglerne, når de siger nej til en borger, der søger førtidspension på det foreliggende grundlag.

I undersøgelsen anbefaler Ankestyrelsen blandt andet, at kommunerne skal benytte sig af individuelle ressourceforløb for at klarlægge borgerens arbejdsevne. Ankestyrelsen anbefaler også, at kommuner sikrer sig, at borgerne bliver afklaret beskæftigelsesmæssigt og helbredsmæssigt, før der bliver tilkendt førtidspension.

Læs mere om undersøgelsens resultater og anbefalinger og download undersøgelsen i pdf.