Økonomiske incitamenter i beskæftigelsespolitik

1. december 2015

KORA har udgivet litteraturoversigt vedrørende betydningen af økonomiske incitamenter for ledige.

Økonomiske incitamenter i beskæftigelsespolitik

Udgiver: KORA

Der er stor forsknings- og samfundsmæssig interesse for viden om, hvordan arbejdsudbuddet blandt borgere påvirkes af blandt andet økonomiske incitamenter. Er niveauet for overførselsindkomster blevet så højt, at ledige holdes for længe på offentlig overførsel, fordi der ikke er økonomiske incitamenter til at tage et arbejde? Eller er det omvendt sådan, at langtidsledige ikke har kompetencer til at finde et arbejde, de kan bestride, og derfor i begrænset omfang kan reagere på økonomiske incitamenter?

Litteraturoversigtens formål er tosidet. Dels skal den dokumentere den eksisterende forskningsbaserede evidens omkring effekten af udvalgte økonomiske incitamenter på overgangen til beskæftigelse, uddannelse og lignende, og dels er den et led i den større evidensindsamling til vidensportalen på www.jobeffekter.dk, som udvikles og drives af STAR.

Litteratursøgningen er opdelt i tre tematiske grupper, som vedrører økonomiske incitamenter, der er specifikke for ledige:

  • Jobpræmier: Den ledige får en ekstra økonomisk kompensation, såfremt vedkommende finder beskæftigelse.
  • Økonomiske sanktioner: Pålægges ledige, der ikke lever op til rådighedsforpligtigelsen, mens de er ledige.
  • Niveau og (potentiel) varighed af ledighedsydelsen.

Download oversigten i pdf.