Åbenlyse førtidspensionssager

1. december 2015

Undersøgelse af sagstyper, omfang og sagsbehandlingspraksis.

Åbenlyse førtidspensionssager

Udgiver: MPLOY for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Både de skærpede krav til førtidspension og kravene til behandling af sager i målgruppen for fleksjob, ressourceforløb og førtidspension i et tværfagligt rehabiliteringsteam, har haft betydning for kommunernes behandling af de åbenlyse førtidspensionssager.

Formålet med denne undersøgelse er, at tilvejebringe viden om kommunernes behandling af de åbenlyse førtidspensionssager.

I denne undersøgelse belyses hvilke typer af sager, der vurderes at være åbenlyse førtidspensionssager, og der er foretaget en opgørelse af, hvor stort et omfang disse sager har. I undersøgelsen indgår også en belysning af kommunernes administrative praksis i forbindelse med sagerne.

Undersøgelsen har blandt andet følgende resultater:

  • Åbenlyse førtidspensionssager afgøres alene af helbredsårsager.
  • Identifikation af sagerne er uproblematisk.
  • Mere end halvdelen af kommunerne screener systematisk de åbenlyse førtidspensionssager.
  • Møderne er kortere, og det er almindeligt, at møderne forløber uden borgerdeltagelse.
  • 3 ud af 4 kommuner ønsker de åbenlyse sager ud af rehabiliteringsteamet.
  • I gennemsnit er sagsbehandlingstiden fra start til slut 17½ uge.

Download undersøgelsen i pdf.