Processen for sager der behandles i et rehabiliteringsteam

Processen for sager der behandles i et rehabiliteringsteam
23. december 2015
Udgiver: MPLOY for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Brugen af delvise raskmeldinger

Brugen af delvise raskmeldinger
17. december 2015
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling

Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling
9. december 2015
Udgiver: Deloitte

Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt

Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt
8. december 2015
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen

Kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen
1. december 2015
Udgiver: MPLOY

Profilering af ledige

Profilering af ledige
1. december 2015
Udgiver: KORA

Åbenlyse førtidspensionssager

Åbenlyse førtidspensionssager
1. december 2015
Udgiver: MPLOY for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Økonomiske incitamenter i beskæftigelsespolitik

Økonomiske incitamenter i beskæftigelsespolitik
1. december 2015
Udgiver: KORA

Evaluering af "Brobygning til uddannelse"

Evaluering af "Brobygning til uddannelse"
13. oktober 2015
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Borgere i fleksjob efter reformen

Borgere i fleksjob efter reformen
1. oktober 2015
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Sygdomsbyrden i Danmark

Sygdomsbyrden i Danmark
29. september 2015
Udgiver: Sundhedsstyrelsen

Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser

Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser
1. september 2015
Udgiver: Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen

Kommunernes anvendelse af sanktioner

Kommunernes anvendelse af sanktioner
1. september 2015
Udgiver: Ankestyrelsen

Kontanthjælpen gennem 25 år

Kontanthjælpen gennem 25 år
1. september 2015
Udgiver: Rockwool Fondens Forskningsenhed

Rådet for Socialt Udsatte - årsrapport 2015

Rådet for Socialt Udsatte - årsrapport 2015
1. september 2015
Udgiver: Rådet for socialt udsatte

Etnisk oprindelse - status 2014 - 2015

Etnisk oprindelse - status 2014 - 2015
1. juli 2015
Udgiver: Institut for Menneskerettigheder

Handicap - status 2014 - 2015

Handicap - status 2014 - 2015
1. juli 2015
Udgiver: Institut for Menneskerettigheder

Tættere på job og uddannelse

Tættere på job og uddannelse
25. juni 2015
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Living and working in Europe 2014

Living and working in Europe 2014
26. maj 2015
Udgiver: Eurofound

Sociale investeringers effekt og udbredelse

Sociale investeringers effekt og udbredelse
21. maj 2015
Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening

Kvantitativ evaluering af nytteindsatsen

Kvantitativ evaluering af nytteindsatsen
20. maj 2015
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kvalitativ evaluering af nytteindsatsen

Kvalitativ evaluering af nytteindsatsen
13. maj 2015
Udgiver: DAMVAD for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Tendenser for førtidspensioner 2015:1

Tendenser for førtidspensioner 2015:1
13. maj 2015
Udgiver: Ankestyrelsen

Aktiviteter, resultater og perspektiver

Aktiviteter, resultater og perspektiver
11. maj 2015
Udgiver: Den Sociale Kapitalfond

Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste

Den danske langtidsledighed blandt Europas laveste
9. maj 2015
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse

Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse
8. maj 2015
Udgiver: Kraka

Hvem er de unge på kanten af det danske samfund?

Hvem er de unge på kanten af det danske samfund?
6. maj 2015
Udgiver: Aalborg Universitet

Håndbog i jobrettede samtaler

Håndbog i jobrettede samtaler
1. maj 2015
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte

Samfundsøkonomiske analyser af indsatser for de mest udsatte
1. maj 2015
Udgiver: KORA

Effekten af nytteindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet

Effekten af nytteindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet
30. april 2015
Udgiver: Beskæftigelsesministeriet

Handicap og beskæftigelse i 2014

Handicap og beskæftigelse i 2014
30. april 2015
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp
27. april 2015
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Evaluering af lokale initiativer for førtidspensionister

Evaluering af lokale initiativer for førtidspensionister
24. april 2015
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Forberedende tilbud og overgang til ungdomsuddannelse

Forberedende tilbud og overgang til ungdomsuddannelse
22. april 2015
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Undersøgelse af ressourceforløb

Undersøgelse af ressourceforløb
15. april 2015
Udgiver: Kommunernes Landsforening

Arbejdsskadestatistik 2013

Arbejdsskadestatistik 2013
10. april 2015
Udgiver: Arbejdsskadestyrelsen

Ungdomsuddannelse øger jobchancen markant for indvandrere

Ungdomsuddannelse øger jobchancen markant for indvandrere
10. april 2015
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

CSR er landet på økonomichefens bord

CSR er landet på økonomichefens bord
7. april 2015
Udgiver: Deloitte

Sygefraværet i den offentlige sektor

Sygefraværet i den offentlige sektor
7. april 2015
Udgiver: Kommunernes Landsforening

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension
1. april 2015
Udgiver: Ankestyrelsen

Effekter af ordinær uddannelse for lediges arbejdsmarkedstilknytning

Effekter af ordinær uddannelse for lediges arbejdsmarkedstilknytning
27. marts 2015
Udgiver: Beskæftigelsesministeriet

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få
23. marts 2015
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Evaluering af mentorordningen

Evaluering af mentorordningen
17. marts 2015
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Kommunernes visitation af unge under 30 år

Kommunernes visitation af unge under 30 år
1. marts 2015
Udgiver: Ankestyrelsen

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige
1. marts 2015
Udgiver: KORA

Virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere

Virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere
1. marts 2015
Udgiver: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kun hver fjerde med psykisk lidelse er i arbejde

Kun hver fjerde med psykisk lidelse er i arbejde
20. februar 2015
Udgiver: SFI

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere
8. februar 2015
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Indvandreres og efterkommeres placering på det danske arbejdsmarked

Indvandreres og efterkommeres placering på det danske arbejdsmarked
3. februar 2015
Udgiver: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse

Flere unge er gået fra kontanthjælp til job eller uddannelse
25. januar 2015
Udgiver: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne
21. januar 2015
Udgiver: Undervisningsministeriet

CSR-drejebog: Fra princip til praksis

CSR-drejebog: Fra princip til praksis
1. januar 2015
Udgiver: Erhvervsstyrelsen

Fleksjob på få timer

Fleksjob på få timer
1. januar 2015
Udgiver: COWI og DISCUS

Gode eksempler på trivsels- og mobningsindsatser

Gode eksempler på trivsels- og mobningsindsatser
1. januar 2015
Udgiver: AC, Danske Regioner, FOA, Forhandlingsselskabet og Sundhedskartellet

Sådan får du succes med CSR

Sådan får du succes med CSR
1. januar 2015
Udgiver: Harvard Business Review